Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Zapaliłem wam pochodnię – Prymas Tysiąclecia jako duchowy przewodnik Polski”

„Zapaliłem wam pochodnię – Prymas Tysiąclecia jako duchowy przewodnik Polski” – to temat spotkania red. Andrzeja Taborskiego z Olsztyna ze wspólnotą Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Ostródzie 20 lutego 2020 roku. Prelegent opowiedział zebranym o intuicji wiary kardynała Wyszyńskiego, ojca i obrońcy, przewodnika i twórcy nowoczesnego Narodu Polskiego. Mówił o wierze Prymasa prowadzącej prosto do źródła nadziei i inspiracji dla naszej Ojczyzny, jako że Prymas Tysiąclecia ogarniał spojrzeniem całą Ojczyznę. Kanwą wypowiedzi prelegenta była biografia Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, szczególnie czas uwięzienia przez władze komunistyczne Polski oraz opracowanie strategii odnowienia aktu Kazimierzowych Ślubów na Jasnej Górze Zwycięstwa w ich trzechsetlecie.

Czytającego „Zapiski więzienne” zdumiewa zaufanie i poddanie się woli Bożej Prymasa Tysiąclecia oraz wiara w głębszy sens Jego sytuacji jako więźnia. Widzi siebie i wszystko w Bożej perspektywie. Uwięziony Prymas promieniuje wolnością, niezależnością, siłą ducha, których źródłem jest Jego mocna wiara. Stąd też pytania red. Andrzeja Taborskiego do słuchaczy typu: czego my możemy nauczyć się od wielkiego Prymasa? Lub: W jakim stopniu my dzisiaj uczestniczymy w dorobku Jego życia i cierpienia? Co dzisiaj ma on nam do powiedzenia?