Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Inauguracja XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

W sali konferencyjnej Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie odbyła się Inauguracja XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zorganizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Radę ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędu Miasta Olsztyna oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie. W tym roku będą się one odbywać pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”.
Uroczystość otworzyła Wicemarszałek Województwa Wioletta Śląska-Zyśk oprócz Samorządu Województwa patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli także Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Metropolita Warmiński.
W programie uroczystości zostały wręczone nominacje do Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zostaliśmy zauważeni i docenieni jako Stowarzyszenie nie tylko za wielość i różnorodność podejmowanych zadań czy odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań, ale przede wszystkim za rzetelność, sumienność, dużą umiejętność nawiązywania współpracy, odnajdywanie i pobudzanie ludzkiego potencjału do współdziałania. Nominację z ramienia Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” O. O w Olsztynie otrzymała Aneta Kowalska-Siedlecka.
Zaproszeni goście dr Barbara Smolińska („Pracownia Dialogu” Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna w Warszawie), Teresa Mazan (Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW w Warszawie) w fazie dyskusji panelowej próbowały odpowiedzieć na pytania: jakie są zasady udanego związku małżeńskiego? Jak wykorzystać konflikt i trudności do zbudowania trwałej relacji? Dlaczego coraz później decydujemy się na małżeństwo?
W Dni te tradycyjnie włącza się nasze Stowarzyszenie zarówno na poziomie Oddziału Okręgowego, jak i Oddziałów. Organizujemy warsztaty, spotkania, wystawy, konkursy.
Dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny są jedynym w kraju tak znaczącym i obejmującym teren całego województwa przedsięwzięciem na rzecz promocji rodziny, zauważane są daleko poza naszym regionem, także za granicą, a u nas cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, integrują społeczność województwa i społeczności lokalnych, co w naszym regionie – i nie tylko – ma bardzo ważne znaczenie. I są świadectwem, że rodzina stanowi fundament społeczeństwa, który należy budować i o który należy dbać.