Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Inauguracja XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim  w Olsztynie odbyła się Inauguracja XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zorganizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Radę ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie. W tym roku będą się one odbywać pod hasłem „Rodzina-Dom-Ojczyzna”.

Uroczystość otworzyła Wicemarszałek Województwa Wioletta Śląska-Zyśk oprócz Samorządu Województwa patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli także Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Metropolita Warmiński.

W programie uroczystości zostały wręczone listy gratulacyjne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wieloletnią współpracę przy realizacji działań prorodzinnych w regionie. Zostaliśmy zauważeni i docenieni jako Stowarzyszenie nie tylko za wielość i różnorodność podejmowanych zadań czy odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań, ale przede wszystkim za rzetelność, sumienność, dużą umiejętność nawiązywania współpracy, odnajdywanie i pobudzanie ludzkiego potencjału do współdziałania.

Wydarzenie zostało uświetnione występami młodych artystów z Przedszkola Artystyczno-Teatralnego „Dorotka” w Olsztynie.

W Dni te tradycyjnie włącza się nasze Stowarzyszenie zarówno na poziomie Oddziału Okręgowego, jak i Oddziałów. Organizujemy warsztaty, spotkania, wystawy, konkursy.
Dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny są jedynym w kraju tak znaczącym i obejmującym teren całego województwa przedsięwzięciem na rzecz promocji rodziny, zauważane są daleko poza naszym regionem, także za granicą, a u nas cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, integrują społeczność województwa i społeczności lokalnych, co w naszym regionie – i nie tylko – ma bardzo ważne znaczenie. I są świadectwem, że rodzina stanowi fundament społeczeństwa, który należy budować i o który należy dbać.