Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O darze rozumu w Oddziale w Olsztynie

O darze rozumu Ducha Świętego i współczesnych ideologiach społecznych rozważali przybyli członkowie i sympatycy Oddziale w Olsztynie. Spotkanie odbyło się 16 maja br.

Zagadnienia przedstawił gość – ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Teologii UWM w Olsztynie. Podkreślił, że dar rozumu uzdalnia nas do rozpoznawania dobra i zła, prawdy od kłamstwa. Kieruje on wierzących do podążania za dobrem, które uosabia Bóg. Nieprzypadkowo także połączona dar rozumu z zagadnieniem ideologii społecznych – zaznaczył prelegent.

Ks. Kieliszek przypomniał czym jest ideologia, doktryna i program polityczny. Dzięki temu można było łatwiej zrozumieć czym są ideologie społeczne, m.in. reformizm, rewolucjonizm czy utopizm, a także znane współcześnie: komunizm, socjalizm, socjaldemokracja, konserwatyzm czy liberalizm. Podał również ich najważniejszych przedstawicieli i cechy wyróżniające daną ideologię.

Spotkanie formacyjne zorganizowano we współpracy z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.