Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Sympozjum naukowe poświęcone ks. inf. Wojciechowi (Adalberta) Zinkowi

Wzięliśmy udział w sympozjum poświęconym pamięci księdza infułata Wojciecha (Adalberta) Zinka, rządcy Diecezji Warmińskiej w latach 1951-1953. Sympozjum odbyło się w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Podczas sympozjum głos zabrali m. in.: historycy Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dziennikarze, a także osoby znające osobiście księdza infułata, jak ks. bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski.

Ksiądz infułat Wojciech (Adalbert) Zink, Warmiak, został zapamiętany jako gorliwy obrońca Kościoła w czasach stalinowskich. Jako jedyny przedstawiciel Episkopatu Polski stanął w obronie uwięzionego Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, za co został usunięty z diecezji i osadzony w więzieniu.

Inicjatywa miała na celu przypomnienie tej wybitnej postaci Warmii w związku z budową pomnika ks. inf. Wojciecha (Adalberta) Zinka przy olsztyńskiej konkatedrze pw. św. Jakuba, który zostanie odsłonięty we wrześniu 2018 roku.