Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dar rozumu rozważany w Szczytnie

W Oddziale w Szczytnie odbyło się spotkanie formacyjne dotyczące poznawania Osoby Ducha Świętego i Jego darów. Tematem majowego spotkania był dar rozumu. Zagadnienie przedstawił biblista, ks. dr Tomasz Niedźwiecki.

Na początku spotkania prelegent przypomniał o pochodzeniu darów Ducha Świętego i ich kolejności istotnej dla chrześcijanina, ponieważ dzięki niej można zrozumieć jakie jest ich znaczenie. Wspomniał, iż lista darów pochodzi z Księgi Proroka Izajasza. Następnie na podstawie fragmentów Pisma Świętego, zwłaszcza Starego Testamentu, rozwiewał różnice pomiędzy mądrością a rozumem. Dar rozumu można podzielić na na ludzki i nadprzyrodzony. Po ludzku sami rozeznajemy, co jest dobre, a co złe. Zaś rozum nadprzyrodzony daje nam Pan Bóg. Jest to kierowanie się w swoim życiu Bożą wolą i słuchaniem Pana Boga. Ks. Niedźwiecki zachęcał, by dążyć do osiągnięcia nadprzyrodzonego daru rozumu.