Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie w nidzickim Oddziale

Niewłaściwe relacje na linii osoba starsza – służba zdrowia, osoba starsza – urząd a także niewłaściwy wizerunek i miejsce seniorów w społeczeństwie oraz w rodzinie. Takie tematy zdominowały spotkanie w nidzickim Oddziale z Panem Stanisławem Brzozowskim Rzecznikiem Praw Osób Starszych w województwie warmińsko – mazurskim.

Powołanie rzecznika osób starszych – warto dodać, dotąd jedynego w Polsce – to konsekwencja przeświadczenia, że trzeba robić wszystko, żeby głos środowiska był słyszany, jego potrzeby artykułowane, zaś zagrożenia rozpoznane – zwrócił uwagę prelegent. Każde miejsce, każda okazja, są dobre, żeby mówić o prawach seniorów, piętnować przypadki dyskryminacji z powodu wieku, walczyć ze stereotypami krzywdzącymi osoby starsze.

Osoby starsze mają takie same prawa, jak inni obywatele. Mają prawo cieszyć się życiem i korzystać ze swoich praw. Jak sami mówią, najważniejsza dla nich jest rodzina i zdrowie – to cały ich dorobek.