Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Istota przesłania Papieża Franciszka – Olsztyn

Papież Franciszek mówi do Kościoła wiele ważnych rzeczy, ale niestety w naszym zabieganiu trudno nam się nad tym zatrzymać i odnieść do swojego życia. Jednak jeśli nie będziemy tych słów słuchali, wraz ze Słowem Bożym, jako “pierwsze!” w Kościele, to jak mamy go tworzyć i w nim wzrastać?

Dlatego proponujemy Wam, którzy chcecie odkrywać i wdrażać w życie to co Papież głosi mówiąc do każdego z nas, spotkanie formacyjne.

Jeśli zatem pragniecie:
– odkrywać i wdrażać w życie wskazania Papieża
– doświadczać prawdziwej radości Ewangelii
– zmieniać świat na lepsze
CZEKAMY NA WAS!