Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Życiodajna moc Eucharystii – Nidzica

Rozpoczęcie nowego roku formacyjnego w nidzickim Oddziale zainaugurowała Msza Św., którą celebrował ks. kanonik Andrzej Midura proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy.

Po Eucharystii ks. Andrzej zaprosił wspólnotę Civitas Christiana na duchową podróż w głąb Mszy Świętej.
Kapłan zwrócił uwagę, że Msza Święta nie jest sprawą wyłącznie księdza. KAŻDY ma w niej swoją rolę.

Niewidzialny Bóg objawia się człowiekowi za pośrednictwem znaków dostępnych dla zmysłów. By poznać sens Mszy Świętej trzeba je wyostrzyć. Słuchaj by usłyszeć; patrz by zobaczyć.
Ksiądz Andrzej wyjaśnił duchowe znaczenie gestów, słów i symboli Mszy Świętej. Dał narzędzia, dzięki którym można się przygotować i owocnie ją przeżyć. Wydobył szczegóły, w których objawia się Bóg.
Prelegent pomógł słuchaczom odszukać w starych , niezmiennych od lat formach, wciąż tak samo młodzieńczą moc Jezusa. Pokazał na przykładach, że klęczenie ma coś wspólnego ze wzrastaniem. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób Ojcze nasz może stać Naszym Ojcze nasz, a także jako osoby dojrzałe, możemy przyjmować Komunię Świętą inaczej niż dziecko.

Dzięki tej prelekcji członkowie będą mogli odnaleźć w sobie odwagę do wzięcia mądrego, świadomego udziału we Mszy Świętej.

Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, żywych rozmów, zacieśniania więzi wspólnotowych. Spotkanie zakończyło błogosławieństwo kapłana na kolejny etap naszej formacji.