Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Istota przesłania Papieża Franciszka – Ostróda

 

Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział w Ostródzie zaprasza na spotkanie poświęcone istocie przesłania Papieża Franciszka. Inicjatywa zrodziła się z pragnienia bliższego poznania  nauczania Papieża Franciszka.

Do głoszenia konferencji został zaproszony ks. dr Andrzej Kilanowski. 

Spotkanie odbędzie się 5 września br. (czwartek) o godzinie 17:00 w Salezjańskim Ośrodku Młodzieżowym Oratorium Dominik, ul. Czerwona Karczma 5 w Kaczorach.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.