Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak zarządzać finansami po Bożemu – Szczytno

Tym razem Państwo Michalczykowie dzielili się swoim doświadczeniem zarządzania finansami po Bożemu w Szczytnie.
Osobista kondycja finansowa i decyzje podejmowane w związku z finansami w przeważającej mierze zależą od nas, jednak nie tylko, również od tego kogo weźmiemy na swojego doradcę życiowego w tej dziedzinie.
Warto zatrzymać się i zastanowić, wyciągnąć wnioski jak w tej przestrzeni życia funkcjonujemy. Na ile to co posiadamy przypisujemy samym sobie, a na ile przyjmujemy prawdę, że to efekt współdziałania z łaską Bożą.

Czy potrafimy być dobrymi zarządcami Bożego majątku i go pomnażać ?

Czy potrafimy dzielić się z innymi i dawać „dziesięcinę”?

Czy umiemy okazywać wdzięczność za to co posiadamy i co otrzymujemy ?

To tylko niektóre z pytań, które zostały postawione przez prowadzących spotkanie.

„Ora et labora” – módl się i pracuj. Andrzej Michalczyk zwrócił uwagę na to, by pracować tak jakby naszym szefem był sam Bóg.  Świat pokazuje nam ułudę, że to co mamy jest nasze (Ps 24, 1-4) – „Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy…” 

Spotkanie przyczyniło się do wielu refleksji na temat zarządzania finansami i pobudziło do dyskusji, której jednym z owoców było zaproszenie do wzięcia udziału w 10 tygodniowym kursie – „Finanse po Bożemu”.