Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak żyć owocami Ducha Świętego ?

Nidzicki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia  „Civitas Christiana” gościł ks. Karola Krukowskiego, który w swoim wystąpieniu o owocach Ducha Świętego, podzielił się świadectwem działania Ducha Świętego w jego pracy duszpasterskiej.

Czym są owoce Ducha Świętego? Doskonałościami, które kształtuje w nas ten Święty Ekspert i tylko poprzez współpracę z Nim możemy je osiągnąć i ulepszyć. To jest, to wszystko co wpływa na kształtowanie naszego charakteru i budowanie jak najbardziej pożądanej przez nas postawy.

Jak więc w obliczu takiej szansy nie zapisać się do Szkoły Ducha Świętego? Tylko ona daje możliwość i oferuje swoją pomoc, aby stać się najlepszą wersją samego siebie.

Ksiądz Krukowski obecnych na spotkaniu zaprosił na intensywną lekcję u Ducha Świętego. Spotkanie uzupełnione świadectwem kapłana, zainspirowało do refleksji, modlitwy i ufność w możliwość przemiany swojego życia.