Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak czytać Biblię aby ją zrozumieć? – Olsztyn

Fragmenty Ewangelii według świętego Jana posłużyły do refleksji nad zrozumieniem Biblii dla członków i sympatyków Oddziału w Olsztynie, którzy zebrali się 29 października w siedzibie Oddziału. Zebrani wysłuchali prelekcji dr hab. Aleksandry Nalewaj, teologa biblistki z Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie  służyło poznaniu metody czytania Pisma Świętego, aby rozumieć słowo Boże. Prelegentka wskazała na metodę lectio divina jako skuteczny sposób refleksji nad słowami zapisanymi na kartach Pisma Świętego. Spotkanie zainicjował cykl spotkań pt. Jak czytać Biblię, aby ją zrozumieć?, które odbywać się będą we wszystkich Oddziałach na Warmii, Mazurach i Powiślu.