Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Owocem zaś ducha jest Wierność

W dniu 22 października bieżącego roku w Oddziale w Elblągu  odbyło się kolejne spotkanie poświęcone „Owocom Ducha Świętego”. Tym razem rozważania dotyczyły „wierności”. Na spotkaniu podkreślono między innymi, iż w …”życiu człowieka  istotne znaczenie ma relacja pomiędzy wiernością  a wolnością. Każde oderwanie wolności od wierności stanowi zafałszowanie wierności…”.  W drugiej części spotkania członkowie pochylili się na podstawowym zadaniu w realizacji misji Stowarzyszenia mianowicie formacji w duchu katolickiej nauki społecznej. Na zakończenie spotykania tradycyjnie odmówiono różaniec w intencji Ojczyzny, za kapłanów oraz w intencji dziękczynnej za beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia.