Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak ewangelizować dziś ?

Jak dotrzeć do współczesnych ludzi z Dobrą Nowiną, co powinni robić ewangelizatorzy?- zastanawiali się członkowie nidzickiego Oddziału.

Katarzyna i Jarosław Ostaszewscy liderzy Szkoły Nowej Ewangelizacji Emaus, stwierdzili, że obecnie jest potrzeba w Polsce ponownej, intensywnej ewangelizacji ze względu na rozmiary laicyzacji oraz kryzys życia i wartości, który dotyka zwłaszcza ludzi młodych.

Zadaniem ewangelizatorów jest zatem głosić prawdę Ewangelii w sposób cierpliwy i z szacunkiem dla każdego słuchacza, a jednocześnie posługiwać się językiem prostym i łatwo zrozumiałym dla ludzi naszych czasów.

Jakże potrzeba nam obecnie tak rozumianej nowej ewangelizacji i nowych ewangelizatorów, pełnych Chrystusowej miłości, cierpliwych i roztropnych. Wtedy ludziom, którzy żyją wokół nas i którzy borykają się z własną tajemnicą, łatwiej będzie odkrywać całą prawdę z całą miłością. Tę Bożą prawdę i miłość, która może przemienić oblicze tej ziemi i sprawić, że wszystko stanie się naprawdę nowe: ziemia i człowiek.