Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Owoce Ducha Świętego

Oddział w Olsztynie gościł Ewę i Grzegorza Chmielewskich ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Goście podzielili się refleksją nad owocami Ducha Świętego. Obecność w ich życiu owoców Ducha Świętego podpierali świadectwem własnego życia małżeńskiego i rodzinnego. Wskazywali również jak realizują się te owoce we własnym życiu. Jeden owoc wynika z poprzedniego, dlatego warto być otwartym na działanie Ducha Świętego. Z miłości rodzi się radość, z radości – pokój i dalej każdy inny. Dzięki spotkaniu każdy obecny, jako osoba wierząca, mógł sobie przypomnieć o tak ważnych darach, które daje Pan Bóg przez swojego Ducha temu, kto jest otwarty na Bożą łaskę. Spotkanie odbyło się 20 marca br.