Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

,,Jak rozmawiać z dzieckiem, nastolatkiem o Bogu?”

Warsztaty pn. ,,Jak rozmawiać z dzieckiem, nastolatkiem o Bogu?” to był błogosławiony czas, pełen świadectwa uczestników i prowadzącej Aleksandry Karasowskiej. Było wiele praktycznych wskazówek jak rozwijać duchowość dziecka, nastolatka.
Ważne jest, aby nie stracić najważniejszego celu – relacji z Bogiem. Często skupiając się jedynie na praktykach religijnych.
Pamiętajmy, że my dorośli musimy szukać Boga, dążyć do poznania Go. Nie poprowadzimy dzieci dalej niż sami doszliśmy.
Bóg pragnie przez rodziców objawić się dzieciom, to wielka łaska.