Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Realizacja przedsięwzięć w ramach XX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny

Zachęcamy do wypełniania formularza z realizacji przedsięwzięć podjętego w środowisku lokalnym w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 11 maja – 15 czerwca 2018 r.

„Rodzina – Dom – Ojczyzna”

Do pobrania

Formularz 2018

Wypełniony Formularz oraz zdjęcia w postaci osobnych plików (z zaznaczeniem, której relacji i wydarzenia dotyczą – patrz wyżej: tytuł wydarzenia) należy przesłać do dnia 30 czerwca 2018 roku. na adres poczty mailowej andrzej.taborski@interia.pl i do wiadomości: n.waleszczynska@warmia.mazury.pl

Ewentualne „papierowe” wersje wypełnionych formularzy wraz ze zdjęciami lub nagrane na płytach DVD należy przesłać na adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział Okręgowy w Olsztynie, 10-028 Olsztyn,  ul. Prosta 5/6 z dopiskiem „Dni Rodziny”

Najciekawsze relacje lub ich streszczenia oraz fotografie znajdą się w 41 numerze (październikowym) „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Wypełnione formularze posłużą także do dokonania szczegółowych analiz i podsumowań tegorocznych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Liczymy, że inicjatywy podejmowane w lokalnych społecznościach będą przede wszystkim nawiązywały do hasła tegorocznej edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny: „Rodzina – Dom – Ojczyzna”, które zostało wybrane w listopadzie 2017 r. podczas spotkania z koordynatorami z około stu propozycji zgłoszonych przez uczestników tego spotkania. Można się z nimi zapoznać na stronach internetowych: www.warmia.mazury.pl/pl/polityka-spoleczna, a także, www.olsztynski.civitaschristiana.pl 

Zamieszczone zostały w „Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego” nr 40.

Dziękujemy za dotychczasową miłą i owocną współpracę oraz liczymy na dalszą. Życzymy satysfakcji z zaangażowania się w tę największą w naszym regionie inicjatywę prorodzinną, jaką są Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny.

Zarówno powyższy formularz, jak też regulaminy XV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Dom rodzinny ostoją Ojczyzny” oraz XV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Grafiki Komputerowej „Rodzina i Dom fundamentem Ojczyzny”  można także otrzymać, zgłaszając zapotrzebowanie na adres mailowy: andrzej.taborski@interia.pl