Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak skutecznie budować dobro wspólne?

Spotkanie w nidzickim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” powstało z myślą o jednym z najważniejszych i jednocześnie najbardziej fascynujących wyzwań dla społeczności lokalnych, jakim jest odpowiedź na pytanie: Jak skutecznie budować dobro wspólne? Trudno wyobrazić sobie społeczności lokalne pozbawione materialnych  i niematerialnych dóbr wspólnych, takich jak choćby: place zabaw, ścieżki rowerowe, parki, lokalne tradycje i rytuały, symbole, historie, piosenki. Jak wiemy wszyscy, tam gdzie obywatele sami angażują się w budowę dobra wspólnego, łatwiej to dobro chronić, rozwijać. Ważną inicjatywą dla rozwoju myślenia o dobru wspólnym  w nidzickim Oddziale stało się spotkanie  z Zastępcą Burmistrza Nidzicy Panem Leszkiem Śpiewakiem.

Prelegent spotkanie zaczął od opisania samej idei dobra wspólnego i trudności związanych z jego tworzeniem, które trzeba rozumieć, żeby je pokonać. Pokazał następnie, co warto wiedzieć o środowisku lokalnym, kiedy chce się zrozumieć jego potrzeby i określić, co jest dla niego dobrem wspólnym. Druga część spotkania poświęcona była zebraniu pomysłów na temat: jak wykorzystać ideę dobra wspólnego w budowaniu kapitału społecznego w Nidzicy? Spotkanie zaowocowało wypracowaniem wstępnych wersji obszarów działań.

W ofercie kulturalnej w małych społecznościach zwykle niewiele jest atrakcji, które mogłyby zainteresować młodzież i stać się alternatywą dla spędzania czasu przed telewizorem czy przesiadywania w parku. Członkowie chcą zmienić tę sytuację i pragną zaproponować młodym ludziom coś, co mogłoby ich zaciekawić. Zdają sobie jednak sprawę, że błędem byłaby próba odgórnego narzucenia gotowych pomysłów, gdyż projekt skierowany do młodzieży powinien być przez nią współtworzony. W ten sposób dobrem wspólnym mieszkańców Nidzicy stanie się aktywna, odpowiedzialna, świadoma młodzież. Na kolejnych spotkaniach członkowie wypracują wespół z młodzieżą Strategię działania w powyższym temacie.