Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

PODSUMOWANIE XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

 

PODSUMOWANIE
XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,

27 października 2017 roku, godz. 1000

 

Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie,

  1. Jagiellońska 91 A

Program Uroczystości:

1000-1010

1010-1015

Występ artystyczny – Przedszkole artystyczno-teatralne Dorotka w Olsztynie

Otwarcie konferencji i przywitanie gości

1015-1030

 

 

 

1030-1040

 

1040-1110

 

 

 

 

 

1110-1120

1120-1145

Wystąpienia członków Komitetu Honorowego XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki

Metropolita Warmiński, Ks. Abp. Józef Górzyński

Wręczenie statuetki za zorganizowanie Uroczystego Zakończenia XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin

Podsumowanie samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu wspaniałych” oraz nagrodzenie laureatów

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin

Warmińsko-Mazurski Lider Młodzieżowego Wolontariatu, Jolanta Dakowska

Występ artystyczny – Przedszkole artystyczno-teatralne Dorotka w Olsztynie

 

Podsumowanie XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wiesława Przybysz

Przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Taborski

1145-1200 Przerwa kawowa
1200-1215

 

„Zbuduję dom z cegieł miłości” – omówienie programu koordynowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie

Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego w Olsztynie Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Aneta Kowalska-Siedlecka

 

Prezes Forum Prorodzinnego – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych, Ks. Michał Tunkiewicz

1215-1245 Podsumowanie XIV wojewódzkiego konkursu plastycznego i grafiki komputerowej
„Miłość w rodzinie” oraz nagrodzenie laureatów
Koordynator konkursu, Teresa Antczak
1245-1315 Podsumowanie XIV wojewódzkiego konkursu literackiego „Uczę się Ciebie rodzino”
oraz nagrodzenie laureatów
Koordynator konkursu, Andrzej Taborski
1315-1330 Podsumowanie i zakończenie konferencji
1330 Poczęstunek

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 16 października 2017 r.
telefonicznie: (89) 52-19-524 lub mailowo: n.waleszczynska@warmia.mazury.pl