Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Koordynatorzy Konkursu Biblijnego w Olsztynie!

Rozpoczęły się przygotowania do XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Grupa koordynatorów z całej Polski przybyła do Olsztyna i Wikna /k. Nidzicy w celu przedyskutowania kwestii organizacyjnych.

Wizyta w Olsztynie odbyła się 10 października. Gości powitał w siedzibie Oddziału Okręgowego Zbigniew Połoniewicz, dyrektor Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Następnie odbyło się tradycyjne warmińskiego powitanie wraz z etiudą w wykonaniu Rity Kostki z Ogniska Kultury Rodzinnej „Hubertówka” w Kudypach z pomocą pracowników i koordynatorów. Koordynatorzy Konkursu wysłuchali prelekcji o Księdze Psalmów, którą wygłosił ks. dr Piotr Dernowski, biblista. Uczestnicy spotkania mieli okazję także wysłuchać świadectwa Grzegorza Kasjaniuka, autora książki „Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków – na trudne czasy”. Spotkanie w Olsztynie zakończyło się zwiedzaniem olsztyńskiej starówki wraz z jej zabytkami. Ostatnim punktem programu tego dnia była wizyta w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie, gdzie zebrani wysłuchali historii objawień, uczestniczyli we Mszy świętej, a także modlili się przy źródełku.

Ogólnopolski Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Zakres merytoryczny XXII Konkursu obejmuje Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian.