Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Komunikat Kapituły Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego

 

Komunikat Kapituły Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego

 

Kapituła Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego, obradująca w składzie:

 

Ks. prał. kan. mgr lic. Romuald Zapadka – przewodniczący

Zbigniew Połoniewicz – sekretarz

Prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski – członek

Ks. dr Michał Tunkiewicz – członek

Andrzej Taborski – członek

mgr Robert Boehm – członek

 

informuje, że tegoroczną Nagrodę Regionalną im. Michała Lengowskiego otrzymały następujące osoby i organizacja pozarządowa:

 

Małżeństwo Teresa i Ryszard Górscy – od 16. lat prowadzące Rodzinny Dom Dziecka w Ełku – za ufne przyjęcie od Boga daru wychowania dzieci porzuconych, bez rodziny, za wychowanie ich według chrześcijańskich zasad pielęgnowanych przez Małżonków w duchu odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka;

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” im. Księdza Infułata Doktora Juliana Żołnierkiewicza z siedzibą w Olsztynie – w 25. rocznicę wręczenia Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego Patronowi Stowarzyszenia – za skupianie się na realizacji jak największego dobra, na pomnażaniu go w rodzinie, wśród dzieci, w społeczeństwie z wiarą, która jest inspiracją w spełnianiu dobra.

 

Kapituła zawiadamia, że Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana”, przyznana została po raz 19. Uroczystość wręczenia Nagrody Laureatom odbędzie się 16 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali Centrum Świętego Jakuba przy olsztyńskiej konkatedrze Świętego Apostoła Jakuba, ul. Stanisława Staszica 6.

 

   Sekretarz Kapituły                                                        Przewodniczący Kapituły

 

Zbigniew Połoniewicz                                         Ks. prał. kan. mgr lic. Romuald Zapadka