Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak czytać Biblię aby ją zrozumieć – Nidzica

Prowadząca spotkanie Pani dr hab. Aleksandra Nalewaj wykładowca Wydziału Teologii UMW w Olsztynie chcąc przybliżyć Biblię, jej rozumienie posłużyła się metodą lectio divina bazując na tekstach z Księgi Apokalipsy, rozdział drugi i trzeci – listy do siedmiu Kościołów. Jan Apokaliptyk  zwraca się do Kościoła prześladowanego, do całego Kościoła także do nas dziś społeczności lokalnej, parafii. Listy zwierają w sobie swoisty rachunek sumienia – pochwałę za dobre czyny oraz naganę za te niewłaściwe.

Prelegentka dotknęła również istoty fałszywych proroków, którzy siebie nazywają prorokami, ale nimi nie są. To ludzie, którzy niszczą Kościół od wewnątrz próbując realizować siebie. Kościół powstał z pogaństwa , niestety lud często powracał i powraca do tych praktyk, by zaszczepić je w Kościele. Ważna jest czujność – Bóg mówi o tym, aby nie odchodzić od pierwotnej gorliwości, Miłości ponieważ kiedy wiara słabnie przychodzi obojętność.

Prowadząca nawiązała do metanoi – Kościół jako wspólnota ciągle potrzebuje nawrócenia, relacji z Bogiem. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego oraz ze świadectwa.  Zwycięzca otrzyma owoc z drzewa życia- wierny, wytrwały będzie go spożywał w raju Boga –  nawiązanie do Księgi Wyjścia. Pierwsi rodzice popełnili grzech jednak Bóg ich nie opuszcza – zostają wypędzeni z raju ponieważ utracili stan łaski uświęcającej tym samym nie mogą już tam przebywać.

Na zakończenie Pani Nalewaj podkreśliła, że zarówno my indywidualnie jak i cały Kościół może się ostać jedynie poprzez świadome korzystanie z daru Eucharystii, modlitwy i łaski Bożej.