Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Konkursy w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Serdecznie zapraszamy do brania udziału w konkursach:

XIV Wojewódzki KONKURS PLASTYCZNY I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „MIŁOŚĆ W RODZINIE ”,

XIV Wojewódzki Konkurs Literacki „UCZĘ SIĘ CIEBIE, RODZINO”.

Organizowanych w ramach w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Regulaminy oraz formularze do pobrania poniżej:

Regulamin XIV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

Regulamin XIV Wojewódzkiego KONKURSU PLASTYCZNEGO I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Formularz z relacji z przedsięwzięcia podjętego w środowisku lokalnym w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny