Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Pani Gietrzwałdzka wstawia się za nami.

Gietrzwałd – jedyne miejsce w Polsce, w którym objawiła się Matka Boża, a Kościół te objawienia potwierdził. W roku 140. rocznicy tego wydarzenia nasze Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie nt. orędzia Matki Bożej z Gietrzwałdu. Kolejnym Oddziałem, w którym się ono odbyło był Oddział w Olsztynie. Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny przedstawił treść orędzia gietrzwałdzkiego. Podkreślił, że prawdy teologiczne zawarte w orędziu dopiero teraz zaczynamy zgłębiać, do czego przyczyniło się „odświeżenie” sanktuarium w Gietrzwałdzie przez obecnego metropolitę warmińskiego. Jak się okazuje to orędzie jest bardzo bogate i zawiera w sobie wiele wskazań do lepszego postępowania w życiu. Matka Boża rozpoczyna i kończy objawienia poleceniem gorliwego odmawiania różańca, zaś szczytem orędzia jest Eucharystia. Matka Boża podkreśla ważność Najświętszej Ofiary, dzięki której uobecnia się Ofiara Krzyża, a także człowiek może wypraszać niezliczone łaski. Matka nadziei mówi, żebyśmy się nie smucili, bo Ona zawsze jest z nami. W czasie spotkania obecny był wizerunek Pani Gietrzwałdzkiej, który peregrynuje po Oddziale Okręgowym w Olsztynie, a od 30 maja do 13 czerwca jest obecny w Olsztynie, gdzie nawiedzi rodziny członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny.