Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny: „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu”

Dlaczego tak ważny jest Gietrzwałd? Jaką rolę odegrała Maryja w odzyskaniu przez Polskę niepodległości?
Zachęcamy do wysłuchania konferencji ks. dra  hab. Krzysztofa Bielawnego „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu”
zainteresowanych pogłębieniem tematu zachęcamy do kupna książki pod tym samym tytułem: