Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Liturgia Mszy świętej tematem spotkania w Elblągu

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Elblągu w ramach projektu formacyjnego pt. „Idźcie i głoście” zorganizował spotkanie z księdzem kanonikiem dr. Kazimierzem Pączkowskim – liturgistą, który w ramach spotkań liturgicznych przybliżył temat „Znaczenie liturgii Mszy Świętej”. Szczególnie podkreślił, że Msza Święta to najbardziej doniosłe wydarzenie dla człowieka, człowieka wierzącego – ofiara, którą Pan Jezus dopełnił swoją śmiercią. Przedstawił strukturę Mszy Świętej. Wydawałoby się, że dla nas, ludzi wierzących, Msza Święta nie ma tajemnic, ale pytań było wiele, na które ks. Kazimierz chętnie odpowiadał, a wspomagali go nasz obecny asystent ks. dr hab. Stefan Ewertowski i ks. dr Stanisław Guła – senior.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia w Elblągu 17 lutego br.