Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Matka Boża uczy kochać Ojczyznę

Słodkie spotkanie przy pączkach w Oddziale w Ełku poświęcone było Matce Bożej. Obecność Matki Bożej w życiu narodu i jej wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych przedstawił alumn IV roku ełckiego seminarium Piotr Bortkiewicz, nad którym opiekę naukową sprawuje ks. prof. Wojciech Guzewicz, asystent Oddziału w Ełku. Spotkanie zorganizowano w ramach Projektu Zintegrowanego Oddziału Okręgowego w Olsztynie.