Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Niebezpieczeństwo laicyzmu polskiego społeczeństwa – debata on-line

25 stycznia 2021 r. o godz. 19.00 redakcja kwartalnika „Społeczeństwo”, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Fundacja „Civitas Christiana” zapraszają na debatę online zatytułowaną „Niebezpieczeństwo laicyzmu polskiego społeczeństwa”.

Współczesne społeczeństwa, aspirujące do nazywania się bardziej demokratycznymi, znacząco przesiąknięte ideą wolności, jak również tendencją do wyrównywania jakichkolwiek nierówności społecznych, doświadczają gwałtownych zmian, które znajdują odzwierciedlenie w kulturowych stylach życia. Jeśli kiedyś społeczeństwo ludzkie kierowało się tzw. losem, to obecnie mówi się, że styl życia człowieka uzależniony jest od jego własnych „wyborów”. Czy jest prawdą, że nastąpiło przejście od „społeczeństwa losu” – „społeczeństwa zamkniętego” do „społeczeństwa wyboru” – „społeczeństwa otwartego”?

Debatę poprowadzi Marcin Sułek, dyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie. Udział wezmą:

  • ks. prof. Bogusław Drożdż,
  • prof. Grzegorz Kucharczyk,
  • prof. Mieczysław Ryba.

Link do wydarzenia na Facebooku: Niebezpieczeństwo laicyzmu polskiego społeczeństwa
Transmisja dostępna będzie na: YouTubeCivitas Christiana