Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nowy biskup pomocniczy na Warmii!

Ks. kan. dr Janusz Ostrowski, zastępca oficjała Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Warmińskiej i były misjonarz w Togo, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej. Decyzję Stolicy Apostolskiej ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce dnia 27 lutego 2018 roku.

Oto komunikat Nuncjatury Apostolskiej:

Nuncjatura Apostolska
w Polsce
N. 1307/18

 

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

Mianował ks. Janusza Ostrowskiego, zastępcę wikariusza sądowego archidiecezji warmińskiej, biskupem pomocniczym tejże archidiecezji i przydzielił mu stolicę tytularną Caltadria.

Warszawa, 27 lutego 2018 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

Biskup nominat Janusz Ostrowski otrzyma święcenia biskupie 21 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w Konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie.

Biskupowi Nominatowi Januszowi serdecznie gratulujemy i zapewniamy o modlitwie wspólnoty Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Szczęść Boże!

 

zdjęcie: www.archwarmia.pl