Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O Liturgii Mszy Świętej – Oddział w Kętrzynie

„O Liturgii Mszy Świętej” w kętrzyńskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” poprowadził spotkanie w ramach projektu Zintegrowanego ks. kan. dr Bartłomiej Matczak – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Archidiecezji Warmińskiej. Msza Święta nie jest sprawą nudziarzy. Nie jest ona też wyłącznie sprawą księdza. Jak podkreślił prelegent każdy ma w niej swoją rolę. Trzeba odwagi, aby tę rolę rozpoznać i przyjąć. W ten sposób Msza Święta może stać się świętowaniem także naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Ks. Bartłomiej wyjaśnił precyzyjnie przebieg Mszy Świętej (Obrzędy wstępne oraz Liturgię słowa)– wskazał sposoby w jaki możemy odnaleźć w niej samego siebie. Pomógł odszukać w starych , niezmiennych od lat formach, wciąż tak samo młodzieńczą moc Jezusa. Pokazał na przykład, że cisza w czasie Eucharystii nie jest pustką – jest momentem doświadczania Boga.
Mam nadzieję, że dzięki tej prelekcji odnajdziemy w sobie odwagę do wzięcia mądrego, świadomego udziału w każdej Mszy Świętej.