Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O Liturgii Mszy Świętej – Oddział w Ostródzie

W Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Ostródzie odbyło się spotkanie pn. Ogólna struktura Mszy Świętej, ks. dr. Bartłomiej Matczak przybliżył zagadnienia dotyczące obrzędów wstępnych i liturgii słowa. Oprócz bardzo cennej wiedzy nasuną się jeden bardzo ważny wniosek my wierni powinniśmy zapoznać się z ewangelią przed pójściem na Mszę Świętą. Ks. B. Matczak podkreślił, że te ,,odrobione lekcję” pozwolą nam lepiej zrozumieć i przeżyć Mszę Świętą oraz przeciwdziałają naszym rozproszeniom.