Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Księga Daniela bez tajemnic – warsztaty biblijne

Kolejne warsztaty biblijne odbyły się 28 marca w sali konferencyjnej Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Młodzi z Malborka, Olsztyna, Szczytna, Mrągowa i Giżycka, pod okiem ks. dr. Piotra Dernowskiego, zgłębiali wiedzę na temat Księgi Daniela. Kim był tajemniczy Daniel, czym jest apokaliptyka oraz co oznacza tytuł Syn Człowieczy? – na takie pytania odpowiadali uczestnicy na podstawie Pisma świętego. Praca z tekstem biblijnym dała wielu możliwość egzegezy fragmentów Księgi Daniela w oparciu o wiedzę biblisty. Już 25 kwietnia w trzech miastach naszego Oddziału Okręgowego, które są stolicami diecezji (Olsztyn, Elbląg, Ełk), odbędą się etapy diecezjalne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Najlepsza trójka z każdej diecezji będzie reprezentować swoją diecezję na finale ogólnopolskim w Niepokalanowie 5-6 czerwca.