Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Skupienie pod skrzydłami Maryi

Po raz dziewiętnasty wspólnota „Civitas Christiana” z Warmii, Mazur i Powiśla odbywała swoje dni skupienia w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Pod matczynym płaszczem Maryi członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, 18 i 19 marca, wysłuchali konferencji przygotowanych przez ks. kan. Romualda Zapadkę, asystenta kościelnego Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Temat rekolekcji nawiązywał do hasła roku duszpasterskiego i brzmiał „Idźcie i głoście”. W czasie konferencji rekolekcjonista ukazał do kogo są skierowane słowa zawarte w temacie, jak należy głosić i komu. Naturalnym nawiązaniem była rocznica objawień gietrzwałdzkich, które miały miejsce w 1877 roku. Uczestnicy przeżyli drogę krzyżową na polach gietrzwałdzkich, a także powierzali swoje intencje podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

W niedzielny poranek, podczas Eucharystii w bazylice, został poświęcony obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i przekazany Oddziałowi w Elblągu, który rozpoczął peregrynację kopii Cudownego Obrazu w rodzinach Stowarzyszenia. Ostatni elementem była konferencja ks. dr. hab. Krzysztofa Bielawnego, który przybliżył zebranym treść objawień Matki Bożej, o czym często przybywający do Gietrzwałdu zapominają.