Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O zasadzie solidarności w Ełku

Oddział w Ełku rozważał zasadę solidarności katolickiej nauki społecznej. Temat przedstawił ks. Piotr Sroga, proboszcz parafii Dorotowo pod Olsztynem.

Prelegent nakreślił rys historyczny zasad katolickiej nauki społecznej. Następnie zaprezentował różne pojęcia solidarności, m.in. solidarność w rodzinie, solidarność wewnątrz społeczeństw, solidarność pomiędzy społeczeństwami i solidarność globalną. Każdy z rodzajów solidarności poparł przykładami oraz fragmentami encyklik papieskich i nauczania Kościoła.

W drugiej części spotkania próbowali przeanalizować sytuację miasta Ełk w zakresie realizacji zasady solidarności.