Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Podzielili się opłatkiem w Szczytnie

W radości z Narodzenia Pańskiego, Oddział w Szczytnie spotkał się, aby wspólnie świętować, dzielić się opłatkiem i kolędować.

Spotkanie odbyło się 10 stycznia 2018 roku w siedzibie Oddziału w Szczytnie. Zebranych powitała przewodnicząca Zarządu Oddziału Marianna Kesler, złożyła życzenia noworoczne oraz przekazała życzenia od władz Stowarzyszenia. Przybyli modlili się również za chorych, zwłaszcza członków Oddziału. Po dzieleniu się opłatkiem, wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, na którym królowały potrawy wigilijne – pierogi, śledzie itp. Członkowie szczycieńskiego Oddziału wysłuchali również katechezy nt. biblijnych symboli Ducha świętego, która została zorganizowana w ramach ogólnopolskich działań formacyjnych. Spotkaniu towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu zespołu MAZURY składającego się z członków Oddziału.