Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Noworoczne spotkanie w Olsztynie

Członkowie i sympatycy Oddziału w Olsztynie spotkali się na pierwszym w nowym roku spotkaniu. Spotkanie odbyło się 9 stycznia 2018 roku.

Przybyli rozpoczęli spotkanie od modlitwy i błogosławieństwa opłatków, którymi chwilę później się podzielili. Modlitwie przewodniczył ks. kan. Romuald Zapadka, asystent kościelny Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Następnie przewodniczący Zarządu Oddziału Mateusz Rutynowski złożył wszystkim noworoczne życzenia i odczytał życzenia od władz centralnych Stowarzyszenia. W dalszej części spotkania ksiądz asystent wprowadził zebranych w temat formacyjny przewidziany na miesiąc styczeń pt. „Biblijne symbole Ducha Świętego”. Po katechezie, przy wspólnym stole, uczestnicy spotkania chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami odnośnie tematu. Wreszcie nie zabrakło także i kolęd, którymi przeplatano dyskusję.