Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Życzenia świąteczne

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Z liturgii uroczystości Narodzenia Pańskiego

 

Obchodząc pamiątkę narodzenia Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który
„za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”,

pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy, by każda praca, każde zaangażowanie i każda inicjatywa były pełne obecności Ducha Świętego. To Jego tchnienie sprawiło w życiu Maryi wielkie dzieła. Niech Duch Święty będzie inspiracją i głosem przewodnim każdego dnia 2018 roku.

Niech narodzony Boży Syn rozjaśnia mroki codziennego życia – smutku, zmartwień i trosk. Bowiem nowonarodzony Mesjasz jest wielką światłością, która przyszła na ziemię.

W imieniu wspólnoty Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie

 

Przewodniczący Zarządu

Oddziału Okręgowego w Olsztynie

Zbigniew Połoniewicz

 

Narodzenie Pańskie A.D. 2017