Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie małżeństw „Jedność serc, dusz i ciał”

Jedność małżeńska była tematem spotkania małżeństw, które prowadzą Anna i Marek Rokitowie z Dobrego Miasta. Prowadzący są zaangażowani w ruchu Odnowy w Duchu Świętym oraz wpierają małżeństwa i rodziny prowadząc rekolekcje, kursy i spotkania małżeńskie, a także spotkania dla narzeczonych. Spotkanie odbyło się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Warmińskiej.

Małżeństwo, którego jedną z cech najważniejszych jest jedność, ma dążyć do wspólnego celu, którym jest niebo. Oboje małżonkowie powinni sobie razem uświadomić ten cel, choć są różne metody osiągnięcia tego celu. O wzorze jedności pisał św. Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris consortio”, w której porównał jedność małżeńską do jedności Osób Trójcy Świętej. Taki wzór motywuje do ciągłej pracy nad sobą. Gdy małżonkowie budują swoje relacje, pielęgnują swoją namiętność, służy to rozwojowi ich dzieci.

Ania i Marek zwrócili uwagę na to, aby wpuszczać do swojej miłości Jezusa, który może ją przemienić i ten trójkąt – ja, małżonek i Pan Bóg jest idealny. Bardzo ważnym elementem budowania jedności jest przebaczenie. Nie ucząc się przebaczać, nie będziemy dążyć do pełnej jedności.

Małżeństwo to najbardziej powszechna droga do świętości. Jest to droga dla obojga wyznaczona – żona kosztem lub/i z powodu męża. Małżonkowie mają uświęcać się razem jednością duszy i ciała. Postawa przyjęcie współmałżonka jako daru dla siebie jest kluczową postawą relacji.

Podczas ćwiczeń pary mogły przeanalizować swój ostatni tydzień i zobaczyć, co zrobili wspólnie, a gdzie zabrakło im czasu na swoją relację. Podsumowaniem ćwiczeń było podziękowanie współmałżonkowi za siebie nawzajem.

Ostatnim tematem spotkania był święty seks małżeński – jego geneza, rozróżnienia i dobro z niego wynikające. Święty seks dotyczy małżeńskiej sypialni, w której jedność małżonków się wyraża.