Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Randka w kinie

Na niecodzienną „Randkę Małżeńską” zaprosiliśmy uczestników Tygodnia Małżeństwa. W Kino Studyjne Awangarda 2 czekał na nich niezwykły film „Przez śmiech do lepszego małżeństwa”.

Tylko we dwoje, bez dzieci, domowych spraw, kłopotów z pracy. W dodatku poza domem. Dla wielu małżonków to stan rzadko doświadczany. Stworzyliśmy okazję aby wrócić do tego pragnienia i w jakiejś formie je urzeczywistnić.

Wyświetlony film, to rodzaj kompendium, w dodatku w pigułce. Bohater zachęca obie płcie do czynienia ustępstw wobec siebie nawzajem i uszanowania potrzeb emocjonalnych drugiej połówki. W zasadniczej części filmu pastor wyjaśnia różnice w męskim i kobiecym postrzeganiu świata, na tle których dochodzi do najpoważniejszych nieporozumień małżeńskich. Przekonuje, że mężczyźni i kobiety nie są jednakowi – myślą inaczej, komunikują się w odmienny sposób i pragną czegoś innego. Kobiety dają, mężczyźni biorą. Nie ważne jednak w jak trudnej sytuacji znajduje się para, jeśli tylko małżonkowie pragną być razem i będą trwać w Bożej miłości, ich relacja udoskonali się.

Takie wydarzenia, jak to uzdolnią małżonków do tego, by nawet niechcący – nie odkładali siebie (jako małżeństwa) na ostatnie miejsce w randze priorytetów… Bo dzieci, bo remont, bo czas, bo pieniądze…. Najpierw zadbajmy o relację z małżonkiem, by „dom”, który wspólnie budujemy był miejscem bezpiecznym, pełnym miłości, zarówno dla dobra naszego, jak i dzieci, które będą w nim wzrastać.