Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Psychologia miłości o namietności, imtymności i zangażowaniu.

Na warsztatach ,,Psychologia miłości o namiętności, intymności i zaangażowaniu” małżonkowie zastanawiali się w jakie fazie jest ich związek, w jakiej kondycji są kluczowe kompetencje miłości.
Uczestnicy byli zaproszeni do refleksji i oceny własnej otwartości różnych obszarach np. zainteresowań, poglądów, pracy, nauki, pieniędzy. Uczestnicy spotkania zastanawiali się czy rozmawiają ze sobą na temat swojego ciała.
Oprócz teorii nie zabrakło praktyki i ćwiczeń, jak rozmawiać o uczuciach, faktach z przeszłości i przyszłości. Małżonkowie dzięki komunikatowi ,,tu i teraz” rozmawiali o swoich potrzebach.
Zostały przedstawiane wczesne sygnały ostrzegawcze, aby reagować i nie czekać na pogłębienie się kryzysu.
Wiola Przybyszewska przypominała małżonkom nie bądźcie jedynie ,,firmą do opieki nad dziećmi”, pamiętajcie o własnej relacji.
Oto cytaty wypowiedzi małżonków w rundce końcowej:
,,dawno się tak z żoną nie uśmialiśmy..”,
,,dużo pracy przed nami”,
,,kolejna cegiełka żeby uleczyć siebie, dla siebie nawzajem”,
,,dziękujemy za ten wspólny czas, był wyjątkowy”.

Dziękujemy Wioli Przybyszewskiej za poprowadzenie warsztatu i po dużym zainteresowaniu małżonków mamy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.