Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jacy byliśmy wczoraj jacy jesteśmy dziś.

Ewelina Kowalczyk Fotografia udowodniła, że wspólna sesja fotograficzna może zbliżyć małżonków. Sesja to nie tylko piękne zdjęcia oraz cudowna pamiątka, ale także ciekawie spędzony wspólny czas… nowe przeżycie, które na pewno jeszcze bardziej zbliżyło do siebie. Ewelina Kowalczyk Fotografia Was poznawała, a na zdjęciach przedstawiła emocje, jakie są między Wami! Dziękujemy za to, że dzięki jej profesjonalizmowi i poświęceniu otrzymaliście jedną z najpiękniejszych pamiątek.

Dziękujemy również Sylwii Wiercińskiej za piękne makijaże dla naszych Pań.