Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie z Grzegorzem Kasjaniukiem autorem książki pt. ,,160 objawień Matki Bożej – dla Polski i Polaków na trudne czasy” .

Wczoraj dzięki uprzejmości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie gościliśmy autora książki „Gietrzwałd”. Grzegorz Kasjaniuk w sposób bardzo osobisty złożył świadectwo wiary i zaufania Prawdzie, przypomnianej przez Matkę Bożą w Gietrzwałdzie. Ponadto przedstawił zawiłą historię Warmii i Mazur, gietrzwałdzkiego sanktuarium oraz losy służebnicy bożej s. Barbary Samulowskiej.