Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Rola dziadków w przekazywaniu wartości w rodzinie – Oddział w Ketrzynie

O roli dziadków w przekazywaniu wartości dyskutowano w kętrzyńskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA”. Spotkanie poprowadził ks. dr Michał Tunkiewicz. Prelegent podkreślił, że w dzisiejszych czasach ciężar odpowiedzialności za relacje między dziadkami a wnukami w ogromnej mierze spoczywa na mądrych rodzicach. Jeśli rodzicom uda się zadbać o znalezienie dla dziadków znaczącej pozycji w rodzinie oraz stworzyć okazję do częstych ich spotkań z wnukami, to tym samym dadzą swym dzieciom szansę na odnalezienie w swoim najbardziej osobistym środowisku pewnego trwałego porządku międzypokoleniowego i poczucia trwałości więzi między kolejnymi pokoleniami, także tymi zachowanymi w pamięci czy na fotografiach, co musi mieć wpływ na formowanie ich własnej tożsamości.
Ks. Michał zwrócił uwagę, że dziadków z wnukami łączy wyjątkowa relacja stwarzająca różnorodne okazje do wzajemnego wspomagania swojego rozwoju. Relacja ta w czasach współczesnych, które charakteryzuje niespotykana nigdy wcześniej dynamika zmienności wydaje się nabierać szczególnego znaczenia. Dlatego przechowując w pamięci cenne wspomnienia o własnych dziadkach, jesteśmy wdzięczni swoim rodzicom, obserwując, jak wobec naszych dzieci podejmują tę rolę. I tak trwa sztafeta pokoleń…