Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O roli dziadków w Oddziale w Szczytnie

Członkowie Oddziału w Szczytnie gościli dziś ks. dr. Michała Tunkiewicza, który zaprezentował temat: Rola dziadków w rodzinie. Prelegent przypomniał znaczenie wartości w życiu każdego człowieka, które stanowią istotę budowania swojego człowieczeństwa. Następnie członkowie mieli okazję sami sprawdzić swój świat wartości, który różni się w każdej osobie. Pierwszorzędną i najważniejszą wartością życia jest miłość i na niej należy budować. Ks. Michał podał wiele cennych uwag jak być dziadkiem i babcią we współczesnych czasach. Z optymizmem i uśmiechem na twarzy członkowie – babcie i dziadkowie, a nawet pradziadkowie opuszczali dzisiejsze spotkanie.