Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Warsztaty bibijne OKWB – relacja z Ełku

W dniu 03.03.2020 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyły się warsztaty biblijne dla uczestników 24 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Warsztat poprowadził biblista ks. dr Marek Bednarski, który przestawiał treści z Księgi Liczb oraz 1 Listu do Koryntian – obowiązujące na tegorocznym konkursie. Młodzi ludzie z dużą wnikliwością słuchali prowadzącego zadając wiele dociekliwych pytań.