Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej „MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO-RODZINA”

Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych,
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ogłaszają

XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej
„ M Ł O D O Ś Ć – M I ŁO Ś Ć – M A Ł Ż E Ń S T W O – R O D Z I N A ”

 w ramach

XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
przebiegających pod hasłem
„Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”

 

Technika wykonania prac plastycznych dowolna
(bez prac wykonanych ołówkiem),
format prac A3, rysunek wykonany grafiką komputerową,
format A4

Prace muszą być podpisane na odwrocie
(
według metryczki i załączników)

Brak zgód na przetwarzanie danych osobowych
uniemożliwi udział w konkursie.

Prace rolowane i składane nie będą brane pod uwagę.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie:
dzieci z oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych kl. O-III, IV-VIII, szkół średnich, studentów i dorosłych.

 Prosimy o przesłanie maksymalnie 10 prac z każdej placówki do dnia  30 czerwca 2020 r.  do godz. 15.00

na adres:
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej, Pieczewska 10, 10-699 OLSZTYN,
e-mail: tinka2000@wp.pl

 Współorganizatorami konkursu są:

Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie,
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy, Kurator Oświaty
oraz Pałac Młodzieży w Olsztynie

Pobierz regulamin w formacie PDF

 

 Celem nadrzędnym tegorocznego konkursu jest ukazanie drogi życiowej każdego człowieka od młodości poprzez rodzącą się miłość do tak głębokiej i silnej, która staje się podstawą więzi małżeńskiej zmieniającej się w rodzinę.

Młodość jest piękna, a młodzież pragnie miłości. Miłość bezwarunkowa daje i niczego nie żąda, zaczyna się wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby jest ważniejsze niż nasze. Życie w miłości to ochrona własnej wolności. Gdy rodzi się egoizm – zanika miłość.

W chwili wstępowania w związek małżeński dwoje ludzi ma już za sobą pewien etap dorastania, dojrzewania ich miłości, która nie jest jeszcze dość dojrzała, aby podejmować zadania związane z życiem rodzinnym, jednak wystarczająco zaawansowana, by podjąć decyzję o małżeństwie i odpowiednio się do niego przygotować.

Miłość małżeńska jest „największą przyjaźnią”. W małżeństwie tworzy się szczęście we dwoje, wspólnym i nieustannym wysiłkiem.

W małżeństwie liczy się miłość, wierność i uczciwość małżeńska.

To na fundamencie małżeństwa buduje się rodzinę od zawsze uznawaną za „pierwotnie naturalną i podstawową grupę społeczną”.

Małżeństwo to trwały związek mężczyzny i kobiety uznany prawnie przez społeczeństwo, prowadzący do powstania rodziny”.

Rodzicielstwo musi być odpowiedzialne, a zadaniem rodziny jest szacunek, zrozumienie, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i niesienie sobie wzajemnej pomocy. W normalnych warunkach życia rodzinnego szacunek i miłość wyrażają się we właściwej postawie dzieci do matki i ojca.

 Jedynie prawdziwa, głęboka „piękna miłość” może pomóc współczesnej rodzinie, zagrożonej w istnieniu – tak, jak uczył Jan Paweł II.

Najważniejsze jest, by chcieć mieć dla siebie czas oraz dawać dobry przykład dzieciom – słowa uczą, przykłady pociągają.

W pędzącym świecie coraz mniej czasu spędzamy ze sobą, z najbliższymi i niejako oddalamy się jednocześnie tęskniąc za czasami naszej młodości, ale zastanówmy się – jaką młodość mają nasze dzieci i czy też będą za nią tak tęskniły?

Przedstawieniem w formie prac plastycznych i grafiki komputerowej beztroskiej młodości poprzez budzącą się miłość dorastając do małżeństwa i odpowiedzialności za rodzinę chcemy uświadomić i skłonić do refleksji nad potrzebą ochrony, wsparcia i propagowania naturalnego środowiska rodzinnego, w którym dzieci mają najlepsze warunki rodzinne i naturalne prawo do matki i ojca. Dzieci zasługują na to żeby, podczas kiedy rosną i dojrzewają, społeczeństwo uświadomiło im dobrze jak ważne jest małżeństwo. Państwo, które nie chroni małżeństwa i nie stoi na straży jego wyjątkowego miejsca w społeczeństwie, może pozbawić dzieci ich prawa do matki i ojca – o czym warto pamiętać.

 

 

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac laureatów bez honorariów autorskich na łamach Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zamieszczenia na stronie internetowej organizatorów.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień laureatom będzie miało miejsce 23 października 2020 r. podczas  podsumowania tegorocznych XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Informacja o miejscu i terminie uroczystości będzie przekazana laureatom konkursu w terminie późniejszym.

Wydarzenie to zostanie uświetnione prezentacją prac laureatów konkursu.

 

Bliższe informacje: Teresa Antczak – koordynator konkursu, tel. 505-03-15-75

 

Ważne: pobierz regulamin w formacie PDF