Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Warsztaty biblijne OKWB – Ełk

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie serdecznie zaprasza katechetów, księży oraz młodzież biorącą udział w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej oraz tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, a chcieliby wziąć udział w konkursie – na Warsztaty Biblijne, które odbędą się 03.03.2020 r. rejestracja od godz. 9.30 w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 A w Ełku.

Prowadzenie: ks. dr Marek Bednarski. 
Warsztaty obejmują zakres merytoryczny XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, tj. Księga Liczb
i 1 List do Koryntian.


Wszystkich chętnych prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres: katarzyna.barankiewicz@civitaschristiana.pl do dnia 28.02.2020 r.

Program warsztatów biblijnych
9:30 – 10:00   Rejestracja
10:00 – 11:00  Rozpoczęcie, wspólna modlitwa w intencji
dzieła OKWB Warsztaty cz. I
11:00 – 11:15    Przerwa kawowa
11:15 – 12:00    Warsztaty cz. II
12:00 – 12:15   Przerwa kawowa
12:15 – 13:15    Wspólna modlitwa Anioł Pański
Warsztaty cz. III, Zakończenie.