Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Ełk – spotkanie o Wielkich Nawróconych

W czwartek, 25 lutego, ełcki Oddział „Civitas Christiana” zorganizował w ramach Roku Miłosierdzia spotkanie poświęcone słynnym pisarzom, malarzom, kompozytorom, ludziom nauki, politykom, którzy w swoim życiu doświadczyli nawrócenia na katolicyzm czy to z innych religii, wyznań, sekt, czy z ateizmu bądź agnostycyzmu. Spotkanie nosiło tytuł: „WIELCY NAWRÓCENI”. Prelegenta i licznych uczestników spotkania powitał przewodniczący Oddziału, Kazimierz Szrajber. Prelegent, Andrzej Taborski z Olsztyna, wzbogacając swoją prelekcję prezentacją multimedialną oraz przerywnikami w formie piosenek religijnych nawiązujących do przedstawianych sylwetek, pokazał koleje życia, często bardzo pogmatwane, niejednokrotnie dosłownie z dna moralnego, ku świętości. Przedstawione przez prelegenta postacie reprezentowały różne epoki aż po rok 2015, a także różne kraje, w tym Polskę, która w tym roku obchodzi 1050-lecie chrześcijaństwa.

1 2 3 4