Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XIII Wojewódzki Konkurs Literacki „Naród silny rodziną”

13 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbędzie się uroczysta inauguracja XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku przebiegać będą pod hasłem „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”. W ramach tych Dni na terenie województwa organizowanych będzie wiele inicjatyw lokalnych i wojewódzkich. Jedną z nich, której głównym organizatorem jest Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, jest XIII Wojewódzki Konkurs Literacki. Tym razem nosi on tytuł: „Naród silny rodziną”. Poniżej zamieszczamy jego regulamin. Zachęcamy do udziału w tym konkursie oraz prosimy o jego popularyzację.

Regulamin XIII konkursu